Evropský projekt online řešení sporů povede advokátní kancelář PRK Partners

Prezentace klienta

Advokátní kancelář PRK Partners iniciovala a po obsahové stránce povede společný evropský projekt online řešení sporů (online dispute resolution) – ODR e-Justice, jehož financování právě schválila Evropská komise. Cílem projektu je vypracování otevřené specifikace standardních procesů a jejich částí v e-Justici, včetně specifikace datových modelů pro strojové učení. Velký důraz se klade na etickou stránku budoucích online procesů řešení sporů. Koordinátorem projektu bude European University Institute z Florencie a kromě PRK Partners se projektu bude účastnit ještě univerzita Twente z Holandska, Polytechnika z Porta a Jagellonská univerzita Kraków.

SDÍLET
sinfin.digital