Konec home office v Česku? Nová pravidla budou pro firmy spíše přítěží

V Česku se chystá zásadní novela zákoníku práce. Ta by měla zavést třeba novou úpravu práce na dálku nebo elektronického doručování. „Praxe po tématu digitalizace volala dlouho a změny, které se v novele připravují, vítáme. Co se týká vzdálené práce, vůči tomu jsme velmi kritičtí,“ říká v podcastu Právo & Byznys Štěpán Lacina, Head of HR planning v automobilce Škoda Auto. Velcí zaměstnavatelé podle něj budou ve výsledku takzvaný home office umožňovat méně, a to kvůli nárůstu administrativy. „Je otázka, zda stát nevymýšlí regulaci o něčem, co dnes už vůbec není potřebné,“ dodává advokát Daniel Vejsada z PRK Partners.

Novela zákoníku práce, která je aktuálně v připomínkovém řízení, se věnuje hned několika klíčovým oblastem. Pro zaměstnavatele ale nejsou všechny výhodné. „Principiálně je největší problém nárůst administrativy a v nějakých oblastech také vymahatelnost,“ uvádí Štěpán Lacina ze Škoda Auto. 

Novela se podle něj zaměřuje třeba na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kdy by se na „dohodáře“ měla nově aplikovat ustanovení zákoníku práce o dovolené a překážkách v práci obdobně jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Podle advokáta Daniela Vejsady ale nebude taková úprava pravidel pro dohody z pohledu zaměstnavatelů líbivá. „Důsledek bude jednoznačný – zaměstnanci se prodraží,“ říká v podcastu Právo & Byznys.

Nejvíce diskutovanou změnou by měla být nová úprava práce na dálku. Ta by měla být možná po písemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanci budou mít nárok na proplacení náhrady nákladů v podobě paušální částky a o práci na dálku budou zaměstnanci moci zaměstnavatele požádat. V některých případech by měly firmy zamítnutí práce na dálku také odůvodnit. 

„Novela pomíjí určitá specifika velkých zaměstnavatelů, jako je Škoda Auto, nebo zaměstnavatelů, kteří jsou hodně diverzifikovaní. Jsme jedna z největších IT firem a k tomu výrobce automobilů. Máme mnoho dělnických profesí, odbyt, personalistiku, technický vývoj, a to vše potřebuje specifický přístup. Doposud jsme si to mohli nastavit na základě dohody s našimi Odbory KOVO. To se s novelou změní,“ popisuje Štěpán Lacina a dodává, že zaměstnavatelům vznikne také povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně její kontroly. „Otázkou je právě kontrola BOZP během vzdálené práce. Poměrně problematická věc je to, jak si se zaměstnancem sjednat možnost přístupu do jeho obydlí,“ dodává.

Podle advokáta Daniela Vejsady může být z pohledu velkých firem komplikací také zmiňovaná náhrada nákladů. „Půjde o nákladový paušál, obdobně ho zná zákoník práce například za využití osobního vozidla pro pracovní účely. Realita je ale taková, že většina zaměstnavatelů za práci z domova v minulosti nic neplatila a podle novely budou muset začít, což je náklad navíc. Pak je otázka, jak se to promítne do ochoty zaměstnavatelů tento způsob práce umožnit,“ říká.

Novela přináší také nová pravidla pro elektronické doručování. „Úprava v oblasti digitalizace je něco pozitivního, jelikož někdy současná právní úprava hraničí s absurditou. Novela směřuje k právní úpravě doručování důležitých písemností. Tam spadají například pracovní smlouvy nebo dodatky. Patří sem také jednostranné výpovědi. Dlouho se po změně volalo, jelikož nyní je elektronické doručení složité,“ uzavírá Daniel Vejsada.

Jak dnes funguje vzdálená práce u velkých zaměstnavatelů? Co dalšího přináší chystaná novela? A jaké připomínky by k návrhu dali Štěpán Lacina a Daniel Vejsada? I to je tématem podcastu Právo & Byznys.

sinfin.digital