Vystrčí MŽP pod vedením nového ministra hlavu z písku? Má konečně možnost ukázat, že mu čachry firmy s elektroodpadem nejsou lhostejné

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) je odpadové a oběhové hospodářství jednou z priorit současné vlády a podpora cirkulární ekonomiky klíčová pro nastavení udržitelného rozvoje Česka. Jak se ovšem říká, „papír snese všechno“. A i když se tak zdá, že ministerstvo bere „špinavou“ problematiku odpadového hospodářství vážně, proti „švindlíčkům“ jednoho z největších hráčů na trhu, firmy REMA Systém, postupuje až překvapivě laxně.

Pro připomenutí: Společnost REMA Systém „proslula“ třeba tím, že uvedla nepravdivé údaje při provozování kolektivního sběru elektroodpadu, jehož podmínky vyžadují provozovat sběrné místo v každé obci nad 2000 obyvatel. Firma se s touto podmínkou vypořádala – s jistou mírou cynismu – velmi úsměvně: jako sběrná místa totiž nahlásila Státní operu Praha, úřad Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, ministerstva obrany a zemědělství, Divadlo Na zábradlí, ústředí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, brněnskou pobočku Českého rozhlasu, pražské Židovské muzeum, pobočky České pošty, anebo dokonce – a to je extra pikantní – vazební věznici na Pankráci. 

Problém je pochopitelně v tom, že v žádném z těchto míst nefungovalo veřejné sběrné místo ve smyslu volného přístupu veřejnosti a možnosti odložení zboží určeného k recyklaci. A firma tak musela platit, rozhodly úřady. „Z důvodu nedostatečné sběrné sítě již v minulosti Česká inspekce životního prostředí udělila společnosti REMA Systém pravomocnou pokutu a MŽP udělilo nápravné opatření na zahuštění sběrné sítě,“ uvedl dříve pro týdeník Euro Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP. Jenže podle informací, které má INFO.CZ k dispozici, spor stále není vyřešený.

Filtry cigaret tvoří třetinu odpadu, který moře vyplaví na pláž. „V Bruntálu oceán nemáme, ale vadilo mi to i tak,“ říká bojovník proti vajglům Petr Kukla

Případ druhý: do povědomí veřejnosti se firma REMA Systém v řadě měst a obcí znovu zapsala předloni, kdy rozeslala rozsáhlý dopis představitelům samospráv, ve kterém se odkazovala na nový odpadový zákon. V dopise firma starostům a zastupitelům psala, že města a obce nově musejí uzavřít smlouvu s více kolektivními systémy – a pokud tomu tak není, mají neprodleně uzavřít smlouvu právě s ní. I to však byla lež – nový zákon totiž o ničem takovém nehovoří. 

Zatímco REMA Systém očekávala příval nových smluv, do věci se opět vložilo MŽP a věc uvedlo i s pomocí Svazu měst a obcí ČR na pravou míru: totiž, že žádný kolektivní systém nemůže nikoho nutit k podpisu smluv. Jakékoliv další kroky proti zjevně nekorektnímu jednání firmy však ministerstvo nepodniklo. 

Klapka, střih třetí: Nejaktuálnějším vývojem okolo REMA Systém je stále nevyřízená žádost o novou licenci na provozování kolektivního systému, kterou musí disponovat všechny kolektivní systémy v souvislosti s novým odpadovým zákonem. Nejzazší termín pro podání byl 31. 12. 2022, nicméně REMA Systém je posledním z velkých kolektivních systémů, který licenci stále nezískal. Firma přitom neudělení licence sama připouští a tvrdí, že „než bude nové oprávnění uděleno, funguje kolektivní systém v běžném režimu dle původní licence.“

Novou licenci však firma stále, vyjádření nevyjádření, nevlastní. Snad je tak váhání ministerstva ohledně udělení licence založené na tom, že nový ministr životního prostředí už nechce dále tolerovat podobné praktiky, kterými firma v posledních několika letech „proslula“. Nový ministr má možnost vystavit firmě namísto bezzubých doporučení a směšných pokut skutečné varování, které situaci změní a vrátí na trh opět pravidla fair play. Pokud se tak nestane, jsou všechny ostatní proklamace o tom, jak zde chceme zlepšit hospodaření s odpady, jen prázdnou frází. 

sinfin.digital