Restorativní justice získává v Česku na oblibě. Prosadit ji chce i budoucí vláda

Dneškem začíná na celém světě Týden restorativní justice. Jde o moderní pojetí trestněprávní politiky, podle kterého trestný čin primárně nenarušuje právní normy, ale způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. V Česku aktivitu zastřešuje Institut pro restorativní justici, který se podílí také na národní strategii. Tu chce prosazovat i budoucí vláda.

„Začneme více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR,“ stojí v programovém prohlášení vznikající vlády Petra Fialy. Ta se tím hlásí k principu, že k nalezení spravedlnosti je třeba naplnit potřeby zasažených, nahradit způsobenou újmu, podpořit pachatele v přijetí skutečné odpovědnosti a usilovat o zapojení všech, kterých se trestný čin dotknul. Tedy nejen oběti, pachatele, jejich rodiny a komunity, ale i celé české společnosti. 

„Restorativní justice je proces, který usiluje o maximální možnou míru uzdravení a obnovu trestným činem narušených vztahů a za tímto účelem účastníkům umožňuje společně identifikovat způsobené újmy a vzniklé potřeby a od nich se odvíjející povinnosti a závazky,“ popisuje koncept americký kriminalista Howard Zehr.

Restorativní justice získává v posledních letech na oblibě. A to nejen u neziskových organizací, ale také politiků a společnosti. Od 21. do 28. listopadu se proto po celém světě koná Týden restorativní justice. Vlastní aktivity plánuje také český Institut pro restorativní justici, který vznikl v roce 2019 jako nevládní organizace s cílem dlouhodobě a systémově podporovat zapojení restorativních principů, přístupů a programů do oblasti trestní justice.

„Zahajujeme kampaň #zOcidoOci. Téměř každý z nás se totiž někdy v životě dostal do situace, která výrazně narušila mezilidské vztahy – ať už šlo o různý konflikt, hádku nebo se stal obětí či pachatelem trestného činu. Od 21. listopadu začíná týden, kdy se můžeme k situaci vrátit a začít narušené vztahy napravovat: Promluvme si o tom s dotčeným z očí do očí,“ říká předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová s tím, že na formě promluvy nezáleží. 

„Může to být osobní rozhovor, telefonát, zpráva nebo třeba dopis. Jakákoliv forma dialogu je prvním krokem k ozdravení narušených vazeb. Napište sousedovi, kterému jste vloni nabourali plot. Nebo kolegovi v práci, který vám lhal. Promluvte si s někým, komu jste ublížili. Začněme dialog,“ dodává Masopust Šachová.

V rámci Týdne restorativní justice se bude konat například také veřejná online debata Konflikt a dialog, ve které zkušenost s trestným činem i následným dialogem popíší přímí aktéři, odborníci i osobnosti z veřejného života. Večer moderuje novinář Petr Třešňák.

sinfin.digital