Právní servis na INFO.CZ pomůže občanům a podnikatelům zorientovat se v důležitých novinkách

PRÁVNÍ SERVIS | Češi se v právu nevyznají, varují dlouhodobě experti s tím, že bychom měli hledat cesty, jak to změnit. I když se řada organizací i soukromých aktivit zaměřuje na pomoc a osvětu pro středoškoláky nebo zranitelné skupiny obyvatel, ucelený právní servis pro občany a podnikatele v českém mediálním prostoru chybí. Na INFO.CZ proto nově naleznete to nejdůležitější z více než desítky oblastí práva. A další budou přibývat.

Na NFO.CZ jsme vdechli nový život rubrice Právní servis. Našim čtenářům, zejména zástupcům byznysové obce, budeme přinášet na pravidelné bázi praktické články napříč všemi klíčovými oblastmi práva, a to z pera renomovaných advokátů. Díky rubrice Právní servis by tak neměli přijít o žádné klíčové výzvy, podstatné novinky, judikaturu a legislativní změny. Mezi čtrnácti oblastmi práva, které čtenáři v rubrice pravidelně naleznou, nechybí jak občanské a korporátní právo, tak energetické, zdravotní, správní či trestní právo. Zkušení advokáti budou přinášet také texty z oblasti kyberbezpečnosti, práva životního prostředí, daní či nemovitostí. Další oblasti budou postupně doplňovány.

Občanské a rodinné právo zastřešuje advokátní kancelář Petráš Rezek, která považuje právě tato témata za klíčová i pro svět byznysu. „Velmi často je musí řešit i každý podnikatel či manažer. Budeme se proto zaměřovat zejména na nejčastější případy, které s klienty řešíme, tedy vypořádání majetku mezi manžely, dědictví, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, investice do nemovitostí, jak na vymáhání dluhů a podobně,“ říká Lukáš Rezek. Další zcela zásadní oblast, a to korporátní právo, pak bude garantovat advokátní kancelář Štilec & Partners. „Byť to nemusí být na první pohled zřejmé, každodenní řízení a správa obchodní korporace je ovlivňována řadou právních pravidel, ať už se jedná o unijní nařízení, české zákony nebo dohody společníků. Spektrum práv a povinností dopadajících na členy statutárních orgánů a společníky korporací je opravdu rozmanité,“ říká Jakub Štilec s tím, že současným trendem je především zvyšování transparentnosti vlastnických struktur korporací, stejně tak zpřísňování odpovědnosti členů statutárních orgánů za nakládání s majetkem korporace. „Nejenom tato témata mají pro korporace, a hlavně pro jejich členy, podstatný význam. V rámci našich příspěvků pak hodláme čtenářům poskytnout především praktické rady v některých korporátně typických situacích a přiblížit jim připravované legislativní novinky či nové trendy v rozhodování soudů,“ dodává.

Praktické tipy z práva nemovitostí bude po celý letošní rok přinášet Lukáš Žáček z advokátní kanceláře Z/C/H Legal. „Koupě a správa nemovitosti jsou zásadním milníkem v životě obchodní společnosti i každé osoby. Je proto třeba jim věnovat dostatečnou pozornost, neboť chyby v této oblasti jsou velmi drahé,“ říká Lukáš Žáček s tím, že se čtenáři mohou těšit na tipy pro manažery ohledně prověrek nemovitostí, záludnosti týkající se veřejného přístupu k nemovitostem či rady ohledně kupní ceny za nemovitost.

Zásadní souvislost s korporátním světem mají daně a účetnictví. Právě tyto oblasti pravidelně přiblíží Ondřej Trubač z advokátní kanceláře Bříza & Trubač. „Daňové spory se týkají nás všech – od velkých firem přes živnostníky až pro běžné občany. Ovšem mezi postoji finančních úřadů a postoji podnikatelů a řadových občanů je často až propastný rozdíl. Naším cílem v této oblasti je dělat mezi podnikateli a občany určitou formu daňové osvěty a upozorňovat je na dobrou i nesprávnou praxi finančních úřadů, aby věděli, kdy mají bojovat za svá práva a kdy naopak platí ‚rozumnější ustoupí',“ říká Trubač. Jeho kolega, Patrik Koželuha, bude v rubrice Právní servis zastřešovat oblast transakcí. „Zde chceme ukázat podnikatelům, že neexistují jen ‚jednoduché smlouvy' a naopak ‚příliš složité a dlouhé smlouvy', ale že existují i smlouvy na míru, které nemusí být dlouhé a řešit nepodstatné věci, ale reagují cíleně na rizika, která jsou v dané oblasti relevantní – zde se proto chceme zaměřit na to, jak efektivně identifikovat klíčová transakční rizika a jak si je ve smlouvách ohlídat,“ popisuje Koželuha.

Experti z advokátní kanceláře Deloitte Legal budou přibližovat čtenářům oblasti digitálního práva včetně práva duševního vlastnictví a také práva životního prostředí. Právní servis by pak nebyl kompletní ani bez trestního práva. To je nejvíce „nasvíceným“ oborem práva z pohledu medií a laické veřejnosti. „Jako právní profesionál jsem si dobře vědom skutečnosti, že realita, která je veřejností vnímána a realita, která se nachází v trestních spisech představuje dva naprosto odlišné světy. Očekávání veřejnosti, plynoucí z neúplných či zkreslených informací z počátku trestních řízení bývá proměno v pocity nespravedlnosti v případech, kdy je obhajoba úspěšná a řízení skončí zprošťujícím rozsudkem,“ říká advokát Lukáš Trojan z Trojan, Doleček a partneři a tím, že obvykle všechny strany trestního řízení dobře vědí, jaká je procesní a důkazní situace a také jaké skutkové a právní závěry lze obhájit ať již ze strany obžaloby nebo obhajoby. „Mnou garantovaná oblast má ambici alespoň částečně nechat nahlédnout čtenáře do ‚kuchyně' trestního procesu a dokázat, že pravda téměř nikdy nebývá černobílá a pokusit se vyvrátit některé obecně oblíbené omyly. V rubrice trestního práva tak budu postupně probírat témata procesní a hmotněprávní. Převážně nebudu citovat judikáty ani odbornou literaturu, přesto se pokusím seznámit veřejnost s tématy, která v právní veřejnosti rezonují a která mohou mít dopad do života každého ze čtenářů,“ popisuje Lukáš Trojan.

Advokátní kancelář Toman & Partneři bude v rámci rubriky Právní servis přinášet novinky z oblasti kyberbezpečnosti. „Ač si to mnozí nemusí uvědomovat, každý z nás se za zabýval nebo minimálně za poslední měsíc narazil na téma kybernetické bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost je totiž nejen součástí takřka každé krize současnosti: COVID: vyděračské hackerské útoky na nemocnice, Ukrajina: Kyberútoky ruských nohsledů na vše demokratické. Ale je také součástí našich každodenních životů: bezpečnost dětí na internetu, podvody s bezhotovostními platebními prostředky, špionážní aplikace ve vašich zařízení,“ říká Šimon Toman a avizuje jedno z prvních témat, kterým bude předsednictví EU z pohledu kybernetické bezpečnosti.

Zdravotnické a správní právo budou čtenářům pravidelně přibližovat advokáti z Vašíček a partneři. „Naším cílem ve správním právu je osvětlit laické veřejnosti běžné problémy, se kterými se může každý ve svém životě setkat. Půjde o situace, kdy je nutné reagovat a jednat obratem, neboť může hrozit marné uplynutí lhůt, přičemž uplynutí lhůt ve většině případů nelze již zhojit. V rámci námi zvolených témat chceme přiblížit problematiku územního plánování, odpadů, přestupků, zejména se zaměřením na dopravní přestupky, a stavebního práva,“ říká advokát Hynek Brož. Jeho kolega Jiří Nezdařil, expert na zdravotnické právo, pak popisuje, že tato oblast zahrnuje množství institutů, z jejichž nepochopení nezřídka vznikají konflikty, jimž lze snadno předcházet. „Naším cílem je přiblížit a vyjasnit jednotlivé vztahy a pojmy tak, aby byly snadno uchopitelné jak pro poskytovatele zdravotních služeb, tak pro širokou veřejnost, především s ohledem na aktuální témata ve veřejném prostoru,“ říká.

Svou expertizu ve sporech a energetice čtenářům zprostředkují Adéla Gajdová a Vratislav Urbášek z Urbášek Partners. „Každý z nás má své zkušenosti se spory, často i s těmi, které musel rozhodnout až soud či jiná instituce, a ne vždy byla končená rozhodnutí či samotný proces přívětivý. Naopak často se rozhodnutí soudu jeví překvapivé. Rádi bychom se zaměřili na prevenci sporů, pochopení postupů soudu, myšlenkových i reálných, před i v průběhu procesu, rozebrali zajímavé a (možná) někdy překvapivé závěry soudu. Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu, a to nejen ve sporech,“ říká Adéla. Podle Vratislava Urbáška se každého z nás přímo dotýká také energetika a energetické právo. „Možná si to už v dnešní době, po sérii krachu některých energetických dodavatelů a s ohledem na politické a ekologické předpoklady dalšího vývoje, více uvědomujeme. Nicméně zorientovat se v této přísně regulované oblasti není jednoduché. A to ani pro profesionály,“ říká. V rámci rubriky Právní servis proto chce třeba na avizovaný rychlejší přechod k obnovitelným zdrojům nebo změny priorit v dodávkách energetických surovin.

V debatě (nejen) o potratech zaniká to podstatné. Amerika je „jiný svět“, hodnotit ji z evropského pohledu nemá a nedává žádný smysl

Martin Kovář

Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ohledně zrušení federálního práva na potrat z minulého týdne „otřáslo“ nejen Spojenými státy americkými, ale, jakkoli je to poněkud komické, i českými sociálními sítěmi, na nichž ateistická, progresivistická levice zoufale kvílela o „návratu Ameriky do středověku“, zatímco křesťanská konzervativní pravice jásala, že za oceánem už nebude možné „zabíjet plody v třiadvacátém týdnu těhotenství jako dosud“. Třebaže to neplatí pro všechny texty, které jsem na toto téma četl, řada autorů je psala z „ideologického úhlu pohledu“, aniž vzala dostatečně v potaz, jak složitou a z Evropy těžko uchopitelnou zemí USA v historii byly a dodnes jsou, byť jsou jejich post-kolumbovské dějiny mnohem kratší než dějiny starého kontinentu. A právě z toho vycházelo tolik nepochopení, zkratkovitých úvah a závěrů.

Přečíst celý článek
sinfin.digital