Lidé v pandemii prohráli při hazardních hrách 32 miliard, stopku má 200 tisíc Čechů

Česká justice

Eva Paseková

Celkem 205 034 osob bylo z moci úřední zapsáno do registru lidí se zákazem hazardních her. Přestože musely být kvůli Covidu-19 kamenné provozovny třetinu roku 2020 zavřené, lidé prohráli 32 miliard, což je pouze o 9,9% méně než v roce 2019. Stíhaných pro nelegální hazard přibylo čtyřnásobně. Část mládeže trávila lockdown hraním hazardu na internetu.

Poslední data o stavu hazardu v České republice přináší obsáhlá a podrobná Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR za rok 2020 na 187 stranách textu a tabulek.

Výroční zpráva předkládá vůbec první čísla s počty osob se zákazem hraní: „K 1. 4. 2021 bylo v rejstříku zapsáno celkem 205 923 osob, z nich 889 na vlastní žádost a 205 034 z moci úřední. Na základě informací z pomáhajících služeb pro hazardní hráče stoupá mezi hráči zapsanými do rejstříku zájem o nelegálně provozované hazardní hry., zejména on-line,“ uvádí Výroční zpráva.

Do rejstříku budou zapsáni někteří samoživitelé

Provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách spustilo ministerstvo financí v září 2020. Fungovat začal od prosince 2020, od té doby musí provozovatelé hazardních her zamezit hře osobám v něm zapsaným. V rejstříku jsou ze zákona zapsáni lidé pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby v úpadku, se soudně uloženým zákazem hrát hazardní hry a lidé, kteří o zápis do rejstříku sami požádají.

„Novelou zákona o hazardních hrách účinnou od 1. 1. 2021 dojde od července 2022, na základě odložené účinnosti, k rozšíření rejstříku o osoby, za které bude stát platit náhradní výživné,“ dodává zpráva informaci o rozšíření počtu osob se zákazem.

Od roku 2018 se kvůli této menšině a kvůli údajnému riziku praní špinavých peněz přes hazardní hry musí pro potřeby státu registrovat jako hazardní hráč každý, kdo si chce vsadit na kurzové sázky nebo zahrát technickou hru.

Ilegální herny rostou

Lidí stíhaných pro nelegální hry přibylo čtyřikrát více: „Pro neoprávněné provozování hazardní hry (§ 252 TZ) bylo v r. 2020 stíháno 109 osob, což představuje oproti předchozímu roku více než čtyřnásobný nárůst. Obžalováno bylo 25 a odsouzeno 23 osob. Jako hlavní sankci soud nejčastěji uložil podmíněně odložený trest odnětí svobody (16 případů). Za provozování nepoctivých her a sázek (§ 213 TZ) nebyla stíhána, obžalována, ani odsouzena žádná osoba.“

KAPITOLA — Brunclík

sinfin.digital