Zachrání český autoprůmysl syntetická paliva? Za určitých podmínek tu šance je, nebylo by to ale levné ani jednoduché

Německá vláda navrhuje, aby se plánovaný zákaz prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035 netýkal vozidel, která spalují syntetická paliva. Pokud by byl tento návrh přijat i ostatními členskými státy EU, mohlo by to znamenat poměrně velkou výhodu i pro Česko a další země, jejichž průmysl je dnes z velké části závislý právě na autech se spalovacími motory. Benzin a naftu by totiž bylo možné nahradit bez zásadnějších úprav vozidel syntetickým uhlovodíkovým palivem, pro jehož výrobu potřebujeme vodík a nefosilní uhlík. Podle profesora Jana Macka z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT si však politici musejí uvědomit, že ani tato cesta k takzvané „bezemisní“ dopravě není úplně jednoduchá a levná. „Důležité je, abychom se dogmaticky nesoustředili pouze na jedno řešení, ale na základě pečlivých výpočtů zvolili třeba kombinaci několika možností,“ uvedl profesor Macek v rozhovoru pro INFO.CZ.

AKTUALIZACE 29. 3. 2023: Rozhovor jsme publikovali loni v červnu. Odemykáme ho v návaznosti na dojednání kompromisu mezi Německem a Evropskou komisí, který má umožnit využívání spalovacích motorů na syntetická paliva i po roce 2035.

Jaké výhody či nevýhody by pro Evropu a Česko měl podle vás provoz aut na syntetická paliva?

Začnu raději těmi nevýhodami. Syntetické palivo můžete vyrobit hned několika způsoby, vždy to ale bude velmi energeticky náročné. A to i v porovnání s bateriovými elektromobily. Jednak totiž musíte někde vzít „zelený“ vodík, na jehož výrobu z vody potřebujete obnovitelnou elektřinu, a pak potřebujete také uhlík z obnovitelného zdroje. Může jít třeba o oxid uhličitý ze spalování biomasy, na jehož izolaci a přeměnu na oxid uhelnatý potřebujete další energii.

Pokud vím, zastánci syntetických paliv hovoří i o možnosti odebírání uhlíku přímo ze vzduchu, čímž by pak měla být produkce paliva takzvaně klimaticky neutrální. Vy s nimi nesouhlasíte?

Odebírání uhlíku ze vzduchu pro potřeby syntetických paliv je za dnešní úrovně techniky ekonomickým nesmyslem, velmi malá koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší by proces nesmírně prodražila.

Kde by se tedy uhlík měl brát?

Velmi laicky řečeno z provozů, které vypouštějí do ovzduší oxid uhličitý a jejich provoz nelze jednoduše nahradit provozem „bezuhlíkovým“. V některých státech, například v Japonsku, existují projekty nahrazující extrakci a ukládání mimo atmosféru (pod zem) využitím extrahovaného oxidu uhličitého pro výrobu syntetických paliv. To by znamenalo, že se fosilní uhlík využije dvakrát a nebude tolik zatěžovat klima. Některé plány také počítají s uhlíkem zachyceným při spalování biomasy.

Jak je to s další součástí syntetického paliva, tedy vodíkem? Jak energeticky náročná je jeho výroba?

Jedna věc jsou emise a druhá energetická účinnost. Pokud bychom vzali elektřinu, nutnou k výrobě vodíku, zachycení uhlíku a následné výrobě směsi pro výrobu syntetických paliv, pak při spalování tohoto paliva pracujeme s účinností na úrovni parního stroje. To je třeba si přiznat. Syntetická paliva využívají energie, s jejichž pomocí jsou vyrobená, s menší účinností, než s jakou pracují elektromobily i auta s pohonem na samotný vodík.

Sny o „druhé Tesle“ vystřídaly bankroty. Výrobci elektroaut jdou ke dnu

A jaké jsou tedy výhody syntetických paliv?

Tady se dostáváme právě k otázce emisí a celkových nákladů na přeměnu dopravního systému. Radikální zastánci elektromobility jako hlavního řešení dopravy v budoucnosti zapomínají na to, že nejde jen o samotný provoz elektroaut, ale i  o nesmírně energeticky náročnou výrobu baterií a jejich recyklaci, stejně jako třeba těžbu vzácných kovů a ničení životního prostředí někde v Asii či Jižní Americe. To ale nikdo nechce slyšet. Tyhle vedlejší emisní náklady jako by neexistovaly. 

Navíc musíte počítat s tím, že i přestavba současného systému distribuce energie na elektřinu nebo vodík pro vozidla i pro samotný automobilový průmysl přímo i nepřímo produkuje miliony tun emisí skleníkových plynů, stejně jako zvýší celosvětovou poptávku po vzácných kovech a jiných surovinách. Syntetické uhlovodíky lze použít i v existujících vozidlech jako náhradu dnešní nafty nebo benzinu. Dekarbonizace tudíž proběhne daleko rychleji, protože obnova vozidlového parku (např. na elektrický) by trvala v EU minimálně 11 let.

Provoz aut s využitím emisních paliv je tedy podle vás z hlediska emisí výhodnější než elektromobilita?

Tak se to opět nedá říci. Vždy záleží na okolnostech. A ďábel, jak se říká, je skrytý v detailu. Jak v případě elektromobility, tak výroby syntetických paliv jde například o to, z jakých zdrojů získáváte potřebnou počáteční energii, tedy zda jde o emisně náročný zdroj, nebo třeba bezemisní atomovou elektrárnu, fotovoltaickou elektrárnu či větrnou turbínu. Každá země, každý region, má trochu jiné podmínky. Jiné je to na Islandu a jiné v Nizozemí. Proto je třeba všechny možnosti velmi pečlivě počítat a podle toho se rozhodnout, které řešení by mohlo být pro daný region či zemi nejvýhodnější.

Čili prostě nesouhlasíte s tím, aby EU vsadila všechny karty na elektromobilitu?

Samozřejmě. Stejně tak ale elektromobilitu šmahem nezavrhuji. Jen tvrdím, že bychom se měli místo vzájemných výpadů a obviňování z nekompetence zabývat opravdu hledáním toho nejlepšího řešení v dopravě, které, a to je můj názor, bude vždy kombinací několika možností od syntetických paliv až třeba k elektroautům. Vzdávat se předem jedné možnosti na úkor druhé je podle mě nesmysl.

Když se ale vrátíme do Česka – pro Česko jako automobilovou velmoc by mohlo být zachování provozu aut se spalovacím motorem i po roce 2035 výhodou. Nebo ne?

Samozřejmě by to výhoda mohla být, o tom není pochyb. A to mimo jiné právě z toho důvodu, že by se nemusely nijak výrazně přebudovávat výrobní závody. Vozidla, jezdící dnes na naftu či benzin, mohou v motorech jen s minimálními úpravami spalovat i syntetická paliva. A provoz takových aut je po všech stránkách ekologičtější a šetrnější ke klimatu.

Bylo to ale opravdu tak jednoduché, že zachováme v Česku výrobu aut se spalovacím motorem, jen budeme nádrže místo benzinu a nafty plnit syntetickým palivem?

Právě že by to tak jednoduché ani za již zmíněných okolností nebylo. Zatímco autoprůmysl a distribuce paliv by se mohly s přechodem na syntetická paliva vyrovnat poměrně bez velkých logistických změn, výzvu by tento přechod znamenal pro český chemický průmysl. Ten by vyžadoval jisté investice. A pak je tu samozřejmě otázka změny legislativy, která by výrobu aut na syntetická paliva musela doprovázet.

V jakém smyslu? Jak by se musely změnit zákony?

Jak už bylo řečeno, současná auta na benzin či naftu mohou bez větších problémů jezdit i na syntetická paliva. A pokud by tedy EU chtěla dosáhnout pomocí syntetických paliv snížení celkové uhlíkové stopy v Evropě a na celé zeměkouli, musela by zajistit, aby takto vyrobená vozidla skutečně využívala syntetické a nikoliv jiné palivo.

Vy se obáváte, že by téhle možnosti snadné výměny paliva automobilky nějak zneužívaly?

Současné evropské směrnice a nařízení penalizují automobilky za překročení určitého limitu produkce oxidu uhličitého v prodaných vozidlech bez ohledu na to, na jaká paliva pak auto jezdí. Na druhé straně EU požaduje po členských státech vyšší podíl obnovitelných zdrojů v palivech. Při změně tohoto nedůsledného systému bude tedy třeba typ paliva vzít v úvahu. Nejsem žádný obchodník, ale klidně si dovedu představit, že by se část aut, vyrobená v Evropě s deklarovaným cílem provozu na syntetická paliva, vykazovala jako vyvezená právě do těch částí světa, kde budou tato paliva dostupná. A pak by se vracela do států bez těchto paliv jako ojetiny. Evropská legislativa by tento únik musela nějak ošetřit.

Těch nevyřešených otázek je mnohem víc, a to nejen u syntetických paliv, ale i plánů přechodu na elektromobilitu. Naším prvotním zájmem by ale především mělo být, aby se debata o budoucnosti dopravy vrátila do racionální roviny, založené na detailních a poctivých výpočtech a datech, nikoliv na emocích.

Nepříjemná „čínská kocovina“. Ukrajina poznala, že Čína není kamarádem do deště

Sedět ve Ferrari v zácpě a jet krokem nikoho nebaví. Jay Leno o elektromobilech, vodíku jako palivu budoucnosti a o Elonu Muskovi

sinfin.digital