Roste nám tu nový střelec z filozofické fakulty: Šikana na základce nabrala nečekané obrátky

Jeden z žáků základní školy nedaleko Prahy byl naprosto nepodloženě a absurdně označen za agresora, který by v budoucnu mohl začít vraždit podobně jako střelec z filozofické fakulty. Paradoxem je, že chlapec byl v té době obětí psychické šikany ze strany spolužáků. Rodiče šikanujících chlapců věc neřešili konstruktivně, ale útočně. Zároveň se snažili využít svůj vliv v médiích.

Čtrnáctiletý žák základní školy poblíž Prahy přešel do jiné třídy, ve které měl kamaráda. Z bývalých přátel se ale záhy stali šikanující a šikanovaný. Psychická šikana obnášela ponižující urážky a stupňující se pokusy o vyčlenění z kolektivu. Z šikanovaného chlapce se stala sopka plná frustrace, která slovně vybouchla. Následovalo obvinění z agresivity.

Než hoch přešel do nové třídy, byl upozorněn, že tam vládne „speciální humor“. Původně si myslel, že to zvládne s úsměvem. Mýlil se: „Vyberou si jednoho člověka, pomlouvají ho, dělají si z něj srandu, dokud ‚nezešílí‘ a nezačne mu z toho být blbě. Dělali to tři měsíce v kuse a neposlouchali, když jsem jim říkal, aby to nedělali.“

„Speciální humor“ se poněkud zvrtl. O tom, co se bude dít dál, se nikomu nesnilo ani v těch nejdivočejších snech.

Boj mezi dětmi, nebo rodiči?

Gradující nepřátelství mezi hochy se přetransformovalo v boj mezi rodiči. Nebo to bylo obráceně? Za zmínku stojí fakt, že matky znepřátelených chlapců byly ještě loni v září velmi dobré přítelkyně. Jezdily spolu na výlety a dovolené, navzájem si hlídaly děti, které absolvovaly společně tábor.

Po intervenci třídní učitelky se situace nezklidnila, naopak začala eskalovat. Následovaly posměšné poznámky, hrubé žerty, ponižování a nadávky a také silné provokace a snahy o konflikt. Pod tlakem hoch znovu verbálně vybuchl. Údajně řekl spolužákovi, že ho zastřelí. Následně se mu omluvil.

Škola obdržela dopis podepsaný několika rodiči, kteří upozorňovali na změnu klimatu ve třídě, nezvládnuté emoce a požadovali prošetření nevhodného chování chlapce. Ředitel nejprve impulsivně slíbil přeřazení chlapce do jiné třídy.

Později však došel k závěru, že k tomu není žádný opodstatněný důvod. Setrvání chlapce ve třídě si přála i třídní učitelka. Ostatní spolužáci ani učitelé s chlapcem neměli sebemenší problém. Od stížnosti postupně většina rodičů odstoupila, ti zbylí byli odhodláni za „svou pravdu“ bojovat a začali obvinění stupňovat.

Děti v pasti digitálního světa: Až polovina jich bojuje s démony, závislostmi a sebepoškozováním

„Střelec z fakulty“, podezření na zbraně a trestní oznámení

Matka jednoho z hochů šikanovaného chlapce označila za možného budoucího střelce z filozofické fakulty. Zároveň vyjádřila podezření, že má doma sbírku zbraní. Jeho otci došla trpělivost a podal na ni trestní oznámení, konkrétně za křivé obvinění, pomluvu a poškození cizích práv.

Obvinění v souvislosti s tragickou prosincovou událostí pobouřilo i ředitele školy a metodičku prevence: „Vůbec bych si nedovolil něco podobného říct nebo dávat do souvislostí. Máme nastavené mechanismy, kdy dokážeme odhadnout nebo detekovat nějaký zásadní problém. Máme školního psychologa, úzkou spolupráci se zákonnými zástupci. Myslím, že tohle vůbec nemělo zaznít,“ říká ředitel základní školy.

„Nikdy bych si morálně nedovolila jakéhokoli žáka naší školy srovnávat s jakýmkoli vrahem. Toto nařčení jsme ale museli předat dál, protože se nemůžeme stavět do role soudců a vyšetřovat, co se děje mimo školu, to není v naší kompetenci. Nic závažného jsme ve škole nezaznamenali. To, že si děti nadávají mezi sebou, je něco jiného. Ale nikdy bych to nespojila s ničím podobným,“ dodává metodička prevence.

Obludné ticho: Střelba na FF UK začíná „zapáchat“ nahlas

Rodiče zavolali policii sami na sebe

Obvinění skutečně vyústilo v návštěvu policie a OSPODu ve škole a výslech křivě obviněného chlapce. „Cítím se vyčerpaně a mám strach, co dalšího si kdo vymyslí. Určitě to bude pokračovat a já nebudu moct být takový, jako všichni ostatní,“ obával se teenager, který od loňského listopadu žil pod drobnohledem a obrovským tlakem.

Jeho matka učinila bezprecedentní krok, sama na sebe zavolala policii a nechala prohledat svůj dům, aby se vyloučilo podezření o držení zbraní. 

Neklid bobtnal i ve škole. Nervy na uzdě totiž neudržela třídní učitelka, která rodiče všech dětí počátkem února bombardovala zmatenými e-maily, ve kterých napřed vyjadřovala obavu o bezpečnost, vzápětí své obavy mírnila a přičítala je vulgární komunikaci žáků ve virtuálním prostředí a nadužívání mobilních telefonů.

Tablo se zbraněmi a anonym pro ředitele

Druhý den obdržel ředitel rozhořený e-mail a následně anonymní telefonát, v němž mu bylo vyhrožováno medializací „nechutností, na kterých se střílí do hlavy“. Spouštěčem obou reakcí bylo tablo visící od května roku 2023 na chodbě školy. Lonští deváťáci se na něm fotili ve stylu Men in Black, s maketami pistolí.

Podle našich informací byl skutečně pokus o mediální diskreditaci školy v běhu, v poslední chvíli byl ale zastaven. Svou roli sehrál mediální vliv matky šikanujícího chlapce.

Proč nezveřejníme kompletní seznam obětí střelby na FF UK

Vyjádřila se Česká školní inspekce i policie

V rámci objektivity jsme chtěli věnovat adekvátní mediální prostor i druhé straně. Na zaslané otázky jsme však místo odpovědí obdrželi dopis od její právničky.

Celá kauza mezitím vyvrcholila: třídní učitelka podala okamžitou výpověď a školu opustil i šikanující chlapec.

Třídní učitelka podle školy nedodržela interní postupy, když nenahlásila podezření na šikanu metodikovi prevence hned v zárodku. Na prvotním setkání s rodiči nepojmenovala události pravými jmény, místo slov „urážky a ponižování“ uvedla, že ve třídě je „specifický humor“, kterému se má chlapec přizpůsobit. Škola činí kroky, aby se nic podobného do budoucna neopakovalo.

Celým případem se zabývala i Česká školní inspekce (ČSI). Po konzultaci doporučila preventivní program pořádaný externí firmou, který následně počátkem března proběhl (a budou následovat další), a společné zážitky v podobě třídních akcí, které jsou rovněž v plánu.

Hoch se do společných aktivit už bez problémů zapojuje. Přesto si jeho psychika odnesla šrámy, proto inspektorka ČŠI doporučila i profesionální psychickou podporu mimo školu, aby se předešlo nežádoucím důsledkům prožitých stresových událostí.

Z policejního šetření iniciovaného školou na základě oznamovací povinnosti vyplynulo, že se chlapec nedopustil žádného protiprávního jednání, přestupku ani jiného správního deliktu, a proto byla věc odložena „ad acta“. Otec chlapce zvažuje soudní žalobu za psychickou újmu svého syna.

Co dělá dětem šrámy na duši? Školní psycholog o ideální škole, rodičovské (bez)moci, domácích úkolech i „problémových dětech“

Kolaps péče o duševní zdraví: Studenty zklamala reakce ministerstva

sinfin.digital