Boj o lukrativní výběrové řízení? Svérázný výklad zákona může přijít firmu na sběr elektroodpadu draho

Společnost Rema Systém sbírající vysloužilé elektrospotřebiče se s vidinou nových smluv na sběr elektroodpadu s městy a obcemi nedávno rozhodla ke kroku, na který nyní může zle doplatit. Rozeslala totiž starostům dopis, ve kterém se odkazuje na nový odpadový zákon a zkresleně uvádí, že samosprávy musí uzavřít smlouvu právě s Remou. Podle Ministerstva životního prostředí však žádný kolektivní systém nemůže nikoho nutit k podpisu smluv. Jednání firmy tak vyvolává dojem, že se snaží na poslední chvíli vyřešit svůj dlouhodobý problém s nedostatečnou sběrnou sítí veřejných míst zpětného odběru, za kterou již dříve byla pokutována ze strany České inspekce životního prostředí, aby se mohla účastnit nového výběrového řízení.

Společnost Rema ve svém dopisu záměrně zkreslila vyznění zákona tak, aby starostové nabyli dojmu, že jsou povinni uzavřít smlouvy o zajištění sběru a následné recyklace elektroodpadu právě s tímto kolektivním systémem. Na základě reakcí z úřadů se následně do věci vložilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které provedlo podrobný rozbor veškerých účelově zkreslených informací a došlo k jasnému závěru: žádný kolektivní systém nemůže nutit samosprávy k uzavírání smluv. Taková rozhodnutí jsou jen na nich. 

MŽP přímo uvádí, že žádná zákonná ustanovení „…zcela jednoznačně nestanovují obcím povinnost uzavírat smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s jakýmkoliv, jedním, či více kolektivními systémy. Rozhodnutí o podpisu smlouvy s jedním či více kolektivními systémy je výhradně v kompetenci každé jednotlivé obce, a obec tedy nemusí uzavírat smluvní vztahy s několika, či snad dokonce se všemi existujícími kolektivními systémy.“

Z postoje MŽP je přitom zřejmé, že tvrzení Remy jsou účelovým překroucením skutečnosti i znění nového zákona, proti jehož přijetí Rema dlouhodobě usilovala. Ministerstvo proto firmu vyzvalo, aby se zdržela svého jednání a šíření nepravdivých informací, stejný postoj jako MŽP následně zaujal i Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), který registroval množící se dotazy od starostů napříč republikou. 

„Z řady měst a obcí totiž docházely dotazy, zda musejí samosprávy dle nové legislativy uzavírat smlouvy s novými nebo dalšími provozovateli. Náhlé množství dotazů na jediné téma samozřejmě nebylo samo s sebou – šlo o reakci na nejasně koncipované nabídky spolupráce, které si obce vykládaly tak, že jsou povinné uzavírat smlouvy s více než jedním subjektem. SMO ČR s tímto výkladem, ani způsobem nabízení spolupráce nesouhlasí,“ uvedl Svaz měst a obcí, který písemně upozornil všechny samosprávy vlastním dopisem, podle kterého rozhodně nelze obce nutit vstupovat do nových závazkových vztahů. Samosprávy tedy nemusí uzavírat smlouvy s dalšími, či novými subjekty.

Dopis společnosti Rema může být dalším pokusem o rozšíření vlastní nedostatečné sběrné sítě míst zpětného odběru. Pokud totiž firma nebude mít dostatečně silnou síť sběrných míst, nemusí od MŽP získat novou licenci na sběr elektroodpadu. A právě kvůli nepravdivě uváděným informacím o sběrné síti s firmou vede Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) správní řízení. „ČIŽP vede v současné době se společností REMA Systém, a.s. řízení o přestupku, a to za přestupek, který se týká nezřízení míst zpětného odběru elektrozařízení skupin 1-6 dle přílohy 7 zákona č. 185/2001 Sb. ve vybraných (kontrolovaných) obcích, městech nebo městských částech. Řízení o přestupku není zatím pravomocně ukončené,“ potvrzuje mluvčí ČIZP Jiří Ovečka. 

Pokud by byla za nedostatečnou síť společnost Rema skutečně pokutována, mohlo by jí to výrazně uškodit ve výběrovém řízení, ve kterém svého partnera hledá největší prodejce elektroniky, společnost Samsung. Jedním z klíčových kritérií je totiž právě dostatečně hustá síť veřejných míst zpětného odběru vysloužilých zařízení. Média již dříve informovala o nepravdivých údajích, které Rema uvedla do informačního systému MŽP, který sběrná místa sdružuje v databázi. Redakce iDnes.cz a TV Nova dokonce ve své reportáži zkoušely elektroodpad odvézt na několik Remou uváděných míst, avšak v každém z případů byly odmítnuty.

SDÍLET
sinfin.digital