Udržitelnost není jen environmentální buzzword. Propisuje se do celého života firem

Udržitelnost se v největších společnostech netočí jen kolem snižování uhlíkové stopy. Je klíčovým tématem také pro oblast inovací, komunikace nebo business developmentu. Ať už jde o udržitelné dodavatelské řetězce nebo podporu mentálního zdraví zaměstnanců, firmy v Česku kladou čím dál tím častěji důraz i na související témata.

Udržitelnost je třeba integrovat do celkového chování firem a způsobu jejich podnikání. I to je jeden z výstupů debaty projektu [ta] Udržitelnost, který se dívá na zelenou budoucnost byznysu pohledem žen, které ji prosazují a zastřešují. Shodují se, že udržitelnost nelze vnímat pouze dílčími způsoby a zaměřovat se jenom na některé její oblasti. „Jedná se o komplexní pojetí environmentálních a sociálních problémů, kdy se každá společnost musí zaměřit na dopady v rámci jejího působení a aplikovat pak konkrétní udržitelné faktory do své praxe,“ říká Olga Kaizar, partnerka advokátní kanceláře Deloitte Legal, s tím, že pro některé firmy je relevantní udržitelná energie, pro jiné udržitelné financování projektů nebo pracovní podmínky jejich zaměstnanců. „Každá společnost tak musí nejdříve identifikovat oblast svého dopadu a v této pak aplikovat udržitelné řešení,“ dodává Kaizar. 

Podle advokátky Kristýny Faltýnkové z PRK Partners je v takovém případě v první řadě potřeba, aby každý hledal cestu, jak může sám k udržitelnosti přispět v rámci své každodenní reality. „Pouštět se do oblasti, které nerozumím, jen proto, že je nyní ‚in‘ se jí zabývat, mi nepřijde smysluplné, lepší je využít své zkušenosti a být tedy i v rámci udržitelnosti efektivní,“ říká Faltýnková.

Od výroby po dodavatele

Řada společností současně avizuje, že se v dnešní době debata o udržitelnosti často spojuje pouze s environmentální problematikou. A to může být na škodu. „Environmentální problematika je samozřejmě důležitá, ale neměli bychom opomíjet ani její sociální rozměr, tedy celou řadu společenských a sociálních témat a problémů, kterým je třeba se dlouhodobě věnovat,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelného podnikání Vodafone Czech Republic a ředitelka Nadace Vodafone Česká republika. Nejde přitom podle ní o charitu, ale o to, jak daná firma funguje ve společnosti a co jí může přinést. „Čím udržitelněji se firmy chovají ve všech fázích své výrobní nebo obchodní činnosti, tím více dokážou ovlivnit. Každá firma by tedy měla vycházet z podstaty svého podnikání a v rámci něho hledat možnosti, jak podnikat udržitelným a odpovědným způsobem,“ dodává Holá.

Podle Pavlíny Kalousové, ředitelky firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje, je důležité usilovat o udržitelnost v celém řetězci. „Pracujeme například na plné cirkularitě obalů. Už nyní dodáváme naše produkty ve vratných nebo znovuvyužitelných obalech. Cílíme také na to, abychom byli na světové špičce hospodaření s vodou a pomáhali ji vracet nebo zadržovat v krajině,“ popisuje s tím, že v Plzeňském Prazdroji udržitelnost také vnímají jako oblast, která roste na významu u zaměstnanců a spotřebitelů. „Proto je zapojujeme jak do řešení, tak do projektů, které i jim umožňují jít s námi tuto cestu. Právě spolupráce i napříč sektory bude pro úspěch tohoto tématu klíčová,“ dodává Kalousová.

Udržitelná duše i příroda

Jak popisuje Daniela Nechutová, Inclusion & Diversity Lead v české pobočce společnosti Accentrue, jednou z hlavních priorit tohoto globálního hráče je udržitelnost v oblasti duševního zdraví a wellbeing. „Pandemie covid-19 zasáhla do chodu celé společnosti, života lidí a zásadním způsobem také do fungování firem. Dalo by se říct, že ještě více zdůraznila nutnost prioritizovat péči o duševní zdraví zaměstnanců, starat se o jejich potřeby a pomoci se vyrovnat s novou a často velice složitou životní situací,“ říká. I proto Accenture od roku 2018 nabízí všem zaměstnancům bezplatnou psychologickou podporu 24/7, kterou postupně rozšířili i na rodinné příslušníky. „Během pandemie jsme rovněž výrazně rozšířili nabídku vzdělávání. Hlavním důvodem byl viditelný dopad dynamiky změn a digitalizace pracovního prostředí, které klade velké nároky na každého zaměstnance,“ zmiňuje Nechutová a s tím, že investice do programů podporujících duševní, ale i fyzické zdraví zaměstnanců jsou pro Accenture nezbytné pro udržitelné podnikání.

Takový přístup neznamená, že by se na uhlíkovou neutralitu napříč byznysem nekladl důraz. Třeba společnost Ford se i díky důrazu na environmentální témata chce stát lídrem v oblasti elektrifikace. „Již v roce 2030 budou všechny nové vozy Ford prodávané v Evropě ze 100 % elektrifikované, a tudíž dosáhnou čistě bezemisního provozu. Tuto strategii Ford podporuje masivními investicemi do svých továren jak v Evropě, tak v USA, a to s cílem globálně dosáhnout při výrobě svých vozů uhlíkové neutrality do roku 2050,“ říkají zástupci Ford Česká republika. 

Petra Guhl, finanční ředitelka společnosti Sequent, která vyrábí samonabíjecí chytré hodinky z recyklovaných materiálů, tvrdí, že výrobní firmy svým zaměřením obecně k lepšímu životnímu prostředí nepřispívají. „Proto je pro nás velmi důležité, abychom vytvářeli neutrální stopu a pomáhali lidem, kteří díky znečištění trpí nejvíce. Například ve spolupráci se švýcarskou společností #tide pomáháme lokálním rybářům v Thajsku, kteří kvůli vyhynutí ryb a plnému moři plastů nemůžou nadále lovit. Za kilo vylovených plastů dostanou stejně peněz, jako by dostali za kilo ryby,“ uzavírá Guhl.

Text vznikl ve spolupráci s projektem [ta] Udržitelnost, jehož je INFO.cz mediálním partnerem.

sinfin.digital