Základní informace o doménách

Komerční článek

Každý webový server se dá identifikovat pomocí jedinečného číselného kódu, který se nazývá IP adresa. Tato adresa umožňuje prohlížečům komunikovat s konkrétními hostiteli s cílem získat přístup k obsahu webové stránky. Při přihlašování na stránku se jako adresa používá alfanumerická metoda: doména.

Uživatelé internetu většinou nevidí tyto číselné řady a ve skutečnosti to ani nepotřebují: IP adresy, např. 93.184.216.34 nejsou snadno zapamatovatelné, jsou spíše náchylné na výskyt překlepů.

Co je to doména?

Doména je globální unikátní a jednoznačné jméno pro logicky definovanou část internetu, např. web stránku. Domény mají tuto formu:

www.example.com

Doména je nevyhnutelnou součástí URL adresy a určuje, kde se dá najít webový zdroj v rámci hierarchicky strukturovaného systému názvů domén (DNS). Názvový server je odpovědný za překlad domény do formy IP adresy. Specializovaným webovým serverům je následně svěřená rezolventa IP adres. Tento proces funguje podobně jako služba direktory assistance: uživatel zadá název domény www.example.com do vyhledávajícího řádku a následně je požadavek odeslán příslušnému názvovému serveru. Po doručení požadavku je www.example.com vytažený z databáze a následně je uložená IP adresa přenesená do vyhledávače.

Doménový strom

Úplný název domény se nazývá úplný název domény (FQDN). FQDN určuje přesnou polohu cílového počítače v rámci stromové hierarchie systému názvů domén a skládá se ze dvou částí: z názvu hostitele názvu domény. Následující příklad je FQDN fiktivního poštovního serveru:

mailserver.example.com.

Zatímco mailserver je název hostitele, example.com určuje doménu, na které se dá konkrétní počítač najít. Pro jména serverů odpovědných za provozování web stránek vypadá typická web stránka takto:

www.example.com.

Všimněte si, že úplný název domény se liší od každodenně používané internetové adresy tím, že končí tečkou. Je to díky hierarchické struktuře systému názvů domén a důsledkem je, že domény jsou podrobně rozepsané počínaje od nejvyšší úrovně a konče kořenovou doménou.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital