Inspirace pro starosty. Obec 2030 pomáhá řešit chytře energie, odpady i přírodu

Prezentace klienta

Moderní technologie, levnější energie, čistší vzduch nebo více služeb pro občany. Přejí si to ve všech obcích a městech. Často k tomu pomohou chytrá řešení. Za nimi ale vždy musí být také chytrá starostka nebo starosta a jejich náročná práce. Inspiraci a pomoc starostům přináší platforma Obec 2030.

„Ve Sdružení místních samospráv ČR úsilí starostů dlouhodobě podporujeme. Chceme ostatní inspirovat a ukazovat úspěšně realizované projekty na poli inovací a enviromentálních řešení. Jako partneři platformy Obec 2030 se proto nyní podílíme na soutěži, do které mohou obce své inovace přihlásit. Hledáme projekty, které přinášejí energetickou soběstačnost, zefektivňují nakládání s odpady nebo zlepšují stav životního prostředí,“ říká Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv a poslanec Evropského parlamentu

Obce mohou své projekty do soutěže přihlásit do konce srpna po vyplnění jednoduchého formuláře zde. Výherci získají ceny, které podpoří další obecní rozvoj, třeba zapůjčení elektromobilu na rok zdarma, bezplatné služby energetického manažera nebo vytvoření strategického plánu.

Předběhnout města

Do platformy Obec 2030 se už zapojilo přes 200 starostů. Cíl projektu je ambiciózní: Pomoci obcím předběhnout města. Třeba s fotovoltaikou, elektromobilitou, cirkulární ekonomikou nebo energetickými úsporami a zlepšováním vlivu na životní prostředí. Experti z různých oborů radí obcím s přípravou projektů, zajištěním financování i samotnou realizací. Zároveň platforma propojuje starosty a umožňuje jim sdílet příklady dobré praxe.

Po celé republice je z čeho vybírat a nemusí jít jen o inovace technologické. Třeba moravská obec Soběsuky se aktuálně může pochlubit projektem, kterým zamezí erozi půdy a přispěje k větší biodiverzitě i zadržování vody v krajině. K původním polním cestám zde vysadili desítky stromů a keřů, vznikají zde remízky potřebné pro volně žijící živočichy, následovat bude vytvoření mokřadu. Podobné, v podstatě jednoduché, ale účinné řešení lze aplikovat na mnoha dalších místech.

V Býčkovicích na Litoměřicku zase optimalizují odpadové hospodářství, kdy zvýšili počet nádob na tříděné složky odpadu. Investice za použití 70% dotace Ústeckého kraje se vrátí za 18 měsíců na ušetřených nákladech. Následovat má výstavba obecní kompostárny.

Severomoravská obec Nemile zase instaluje na střechu čistírny odpadních vod fotovoltaickou elektrárnu, která pokryje třetinu její spotřeby. Celková úspora na energiích by měla přesáhnout dva miliony korun, emise oxidu uhličitého se sníží o 310 tun.

Evropská podpora i inspirace

„Přesně tohle jsou příklady, které si zaslouží maximální podporu a pomohou nám i se skutečně efektivní změnou přístupu k životnímu prostředí, který bude mít pozitivní dopady nejen na přírodu, ale i životy lidí a v konečném důsledku i na ekonomiku. Chceme, aby se na podobné projekty účelně daly využít i prostředky, které nyní začnou v rámci evropských fondů pro nové programové období proudit do ČR,“ doplňuje Polčák.

A připomíná, že obce v západních zemích nebo ve Skandinávii jsou ve využívání moderních technologií a hospodaření s energiemi mnohem dál.

„V Rakousku najdete fotovoltaický projekt skoro v každé obci. V severských zemích se běžně samosprávy a místní komunity zabývají energetickou výrobou, aby podpořily vlastní hospodaření," dodává Polčák.

SDÍLET
sinfin.digital