Souvislost psychiky a rakoviny: Jak se vyhnout rizikům a eliminovat stres

Každý třetí Čech v průběhu života onemocní některým typem rakoviny. U mužů dominuje rakovina prostaty. Ročně postihne téměř 8000 z nich. Rozhodně to ale není konečná. Jízdní řád máme často ve svých rukou. Do „stanice Rakovina“ vůbec nemusíme dojet. Na tom, že stres je jedním z katalyzátorů zhoubného onemocnění, se dnes odborníci shodují. Jeho motor ale startujeme sami. Stejně tak ho dokážeme vypnout.

Na 4. února připadá Světový den proti rakovině. Ročně jí onemocní na 80 tisíc Čechů a každých 20 minut na ni jeden člověk zemře. Naproti tomu více než 600 tisíc lidí, kteří se s ní léčí nebo se z ní vyléčili, žije dál. 

Kromě zdravého životního stylu se na eliminaci rakoviny (ať už preventivně, či v remisi) do značné míry podílí naše psychické rozpoložení a stres. Ten má totiž významně negativní dopad na hormonální činnost, látkovou výměnu i imunitu.

Že onkologických pacientů rok od roku přibývá a zároveň se snižuje věková hranice, potvrzuje primářka Onkologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Markéta Pospíšková. Za příčiny tohoto smutného trendu označuje vedle špatné stravy, alkoholu a kouření právě dlouhodobý stres.

„V covidové a postcovidové době byl stres obrovský, a to i u mladších ročníků. Důležitá je také určitá ‚psychohygiena‘ – čas na odpočinek a odreagování. Ale určitě ne v podobě alkoholu a kouření. Odbourávat stres můžeme třeba pohybem, ať už v přírodě nebo na kole, na lyžích a podobně. 

Stres je spouštěč. My všichni v sobě máme onkogeny, máme dáno v naší DNA, že můžeme mít rakovinu. Tohle hlídá – laicky řečeno – takový ‚strážný bod‘, a jakmile je oslabený nějakou infekcí nebo trvalými stresovými situacemi, může se spustit tvorba rakovinových buněk, a tím i nádorů,“ vysvětluje primářka Pospíšková.

Jak rakovině vyvolané stresem předcházet

„Zprofanovaná“ fyzická aktivita proti stresu opravdu funguje. Stačí být fyzicky aktivní alespoň 30 minut denně. Maximálně blahodárný účinek mají pak dlouhé procházky v lese. Ty zlepšují fungování imunitního systému a protinádorové obrany těla. 

Potvrzuje to například japonská vědecká studie z roku 2007. Referenční skupina 12 zdravých mužů ve věku 37–55 let strávila tři dny v přírodě. Každý den se dvě hodiny procházeli po lese. U 90 % z nich byla zjištěn 50% nárůst aktivity imunitních NK buněk a nitrobuněčných protinádorových proteinů. 

Souvislost zdraví s přírodou potvrzuje i dánský průzkum z roku 2005, který vycházel ze vzorku více než 11 tisíc respondentů. Dánové žijící více než kilometr od nejbližší zeleně měli nižší průměrné skóre zdraví i kvality života ve všech hodnocených kategoriích než ti, kteří měli k přírodě blíže. U těch se míra stresu snižovala, pokud často navštěvovali zelená prostranství.

Ve zdravém těle zdravý duch. Pohyb mnohdy „léčí duši“ lépe než psychofarmaka, potvrzuje rozsáhlá studie

Kam vyjet za „blokátory stresu“

Nemusíte do japonských ani dánských lesů, v Česku jich přece máme dost. Pokud ale chcete jednou nohou zůstat ve městě a navíc si kromě přírody užít i trochu luxusu, ideální jsou například Mariánské Lázně, kde najdete „město v lese“ i „les ve městě“. Lesní terapii se přímo věnuje například Hotel Falkensteiner Spa Resort, který kromě klasické lázeňské péče nabízí také rozličné alternativní přístupy.

Oprostit se od každodenního stresu a tlaku můžete kromě procházek po okolních lesích i pomocí japonské techniky shinrin-yoku, známé jako Lesní koupel. Plavky potřebovat nebudete. Vyzkoušíte si, jak píchá jehličí do bosých nohou, jak jemný a měkký je mech, zaposloucháte se do zvuků lesa a představíte si, jaké by to bylo, kdybyste se ocitli na planetě Zemi úplně poprvé. Na práci a s ní spojený stres si v ten moment ani nevzpomenete.

To nejlepší, co může člověk udělat pro les, je nedělat nic. Nechme minimálně deset procent lesních ploch přírodě

Lesní terapie je vědecky podložená

Podstatou lesní terapie je zkrocení myšlenek a „opláchnutí“ se od přemíry podnětů, které nás denně zahlcují. Terapie lesem na základě vědeckých studií (v Japonsku se tato metoda dokonce vyučuje na lékařských fakultách) pomáhá zlepšit imunitu, náladu i pozornost, snižuje tlak, redukuje stres a uvolňuje tělo i mysl.

Místní mikroklima Mariánských lázní má navíc jedinečný potenciál daný různými nadmořskými výškami a topoklimatickými poměry. V noci přináší chladnější vzduch z lesů do údolí terapeutický bioaerosol. Spolu s negativně nabitými ionty v ovzduší a relativně stabilní vlhkostí vzduchu to vytváří přirozené prostředí vhodné pro léčení imunodeficitních stavů.

Shinrin-yoku, lesní koupel, lesní terapie, mindfulness nebo prostě „tady a teď“ – je jedno, jak se tomu říká, důležité je, co to přináší.

Léčebný efekt lesa můžete v hotelu Falkensteiner v Mariánských Lázních umocnit i hýčkáním těla: rašelinnými zábaly, masážemi nebo minerální koupelí ve vodě z pramene Alexandra, který vyvěrá přímo v hotelu. Přezdívá se mu „fontána mládí“. Obsahuje cca 15 gramů solí na litr a je bohatý na železo a volný CO₂. Díky tomu se prokrvuje pokožka, snižuje krevní tlak a uvolňují svaly.

Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně je obklopený zelení ze všech stran.

Když si najdete čas sami na sebe a děláte, co vás těší, tělo začne ve velkém produkovat tzv. beta-endorfiny – „hormony štěstí a dobré nálady“. Ty mají výrazný podíl na redukci stresu, ale – jak potvrzují vědci – i na prevenci růstu nádorů prostaty i prsu. 

Narůstá aktivita imunitních buněk, zvyšuje se podíl protizánětlivých cytokinů a naopak snižují zánět podporující látky. To může ovlivnit opravu buněčné DNA, spojení buněk s okolním prostředím, tvorbu nových cév a přeměnu rakovinných buněk. 

A navíc se budete cítit opravdu dobře.

Pro léčbu nádoru mozku je důležitý přístup pacienta a to, zda chce zabojovat, říká neurochirurg Netuka

Buďte sobec a někdy myslete jen na sebe. Přestaňte pracovat a pár dní zažijte v dobrém hotelu „nudu“

sinfin.digital