O zkratkách, koncepcích a dalších civilizačních otázkách

Tomáš Sequens

PRÁVNÍ SERVIS | Ti z nás, kteří patří ke generaci X či ke generaci tzv. baby boomers, si jistě vzpomínají na svého času slavný song Ivana Mládka „Zkratky“. „Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK...,“ zpívá se v první sloce a publikum se zajíkalo smíchy. Uběhlo pár desítek let a mileniálové, xeniálové, příslušníci generace Z či generace Alfa o existenci té písně nemají potuchy. Nicméně zkratky nás od té doby neopustily, a to ani v oblasti energetiky nebo ochrany životního prostředí.

Jen v oblasti ESG (Environmental Social Governance) je důležité vědět o existenci CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive), NFRD (Non-Financial Reporting Directive), SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a ESRS (European Sustainability Reporting Standards), které jsou připravovány EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

V oblasti OZE (Obnovitelné Zdroje Energií) nás koncepčně trápí LEX OZE I. – X, ZB (Zelené Bonusy), OTE (Operátor Trhu – původně s Elektřinou), MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), ERÚ (Energetický Regulační Úřad) či SEI (Státní Energetická inspekce). Můžeme přitom provozovat FVE (FotoVoltaické Elektrárny), VTE (VěTrné Elektrárny) či MVE (Malé Vodní Elektrárny). Klíčové přitom je, co se píše v RED I. – III. (Renewable Energy Directive).

Všichni jsou zvědaví, zda se podaří někdy zprovoznit SMR (Small Modular Reactor), a jak na to bude reagovat TSO (Transmission System Operator), respektive DSOs (Distribution System Operators).

Na úrovni EU zde máme politiky GD (Green Deal), Fit for 55 a RePowerEU. V oblasti plynárenství nesmíme zapomenout na princip UIOLI (Use It Or Lose It), institut DPI (Dodavatel Poslední Instance) či BSD (Bezpečnostní Standard Dodávky). Nezapomínejme na VOP (Všeobecné obchodní podmínky), kterým se dnes říká OP (Obchodní podmínky), jak vyplývá z NOZ (Nový Občanský Zákoník).

Řešíme opakované novelizace EZ (Energetický Zákon) či ZoPZE (Zákon o Podporovaných Zdrojích Energií). Nesmíme nezmínit čerstvou problematiku JES (Jednotné Enviromentální Stanovisko), důležitou oblast EIA (Environmental Impact Assessment) nebo IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

A což třeba strategické koncepce? Takže máme například SEK (Státní Energetickou Koncepci), NKEP (Národní Klimaticko-Energetické Plán), NAP pro OZE (Národní Akční Plán pro Obnovitelné Zdroje Energie) ... apod.

Čistá islandská energetika: Nepřenositelný unikát, nebo přece jen inspirace pro Česko?

Témata a problémy, které se skrývají za všemi těmi vážně se tvářícími energo – envi zkratkami, jsou často natolik složité a mnohovrstevnaté, že například ani kovaný odborník na OZE nemusí tušit, jaký dopad na oblast jeho specializace může mít problematika JES či jiné výše uvedené zkratky (a naopak). 

Natožpak běžný konzument (slovy NOZ „svéprávná osoba“), pro kterého je leckdy vrcholem energeticko-regulačních dovedností převod jeho OM (Odběrného Místa). Budoucí výběr mezi možností utilizace dynamické ceny (samozřejmě s průběhovým měřením daného OM s příslušným EAN…) a fixované cenové nabídky silové elektřiny pak pro mnohé může představovat nepřekonatelné intelektuální dilema.

Profesor Miroslav Bárta, přední český odborník na civilizace a jejich úpadek, ve svých knihách opakovaně uvažuje nad tím, jak různé civilizace vznikají a zanikají, a co je důvodem takovýchto zásadních společenských změn. S jemnou parafrází na tyto úvahy – i naší civilizaci nepochybně hrozí, co civilizacím ostatním, tedy zánik z důvodů, které nás původně povznesly. K takovým důvodům pak může patřit i všeobecná ztráta schopnosti chápat, vzájemně si sdílet a využívat dostupné informace.

V několika příštích měsících se v seriálu energo – envi článků pokusíme rozklíčovat či alespoň nastínit naše pochopení některých ze zmíněných zkratek a koncepcí. Ne snad, že by taková snaha mohla zabránit či zpomalit proces zániku naší západní civilizace – ale, na druhou stranu, kdo ví...

Tedy příště již vážně a na téma „JES".

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

Autorem článku je Tomáš Sequens z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která je partnerem rubriky Právní servis na INFO.CZ a garantem oblastí energetika a životní prostředí.

„Energetiku i ‚další děje‘ v Česku řídí ČEZ,“ vypálil Michal Šnobr. „A dokud se vztah mezi státem a ČEZem nevyjasní, nehne se tuzemská energetika z místa“

„Je nesmysl tvrdit, že se bez uhlí v budoucnu obejdeme,“ říká energetik Palaščák. „Stejně tak je ale blbost uhlí pálit a elektřinu z něj vyvážet za hranice“

sinfin.digital